Przedsiębiorstwo ORKA od lat znane jest jako solidny partner gwarantujący najwyższy poziom usług. Z naszych usług, doświadczenia i zaangażowania korzystają przedsiębiorstwa komercyjne oraz instytucje użyteczności publicznej. Od lat świadczymy prace na rzecz Policji, Prokuratury czy Straży Pożarnej.

 

Kim jesteśmy?

ORKA GROUP Sp. z o. o. wykonuje prace podwodne i hydrotechniczne na terenie całego kraju od ponad 25 lat. Posiadamy również doświadczenia w pracy poza granicami Polski. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowane kadry, w tym nurków zawodowych i kierowników prac podwodnych I, II i III klasy. Realizujemy kontrakty dla takich przedsiębiorstw jak: KGHM S. A., PGNiG Termika S.A., ArcelorMittal Poland, Elektrownia OPOLE, Elektrociepłownia SIEKIERKI, Elektrociepłownia ŻERAŃ, PUMECH (grupa ORZEŁ BIAŁY S. A.), AQUA S.A. itp.

Pracujemy także jako podwykonawca przy realizacji dużych projektów budowlanych i remontowych dla firm z branży budownictwa hydrotechnicznego. Posiadamy certyfikaty:

 • SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY zgodny z wymaganiami PN-N-18001:2004 (Pobierz) w zakresie: Wykonywanie prac podwodnych. Numer Rejestracyjny Certyfikatu: BHP0055
 • SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY zgodny z wymaganiami OHSAS 18001:2007 (Pobierz) w zakresie: Wykonywanie prac podwodnych. Numer Rejestracyjny Certyfikatu: OHS0036
 • SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ zgodny z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 (Pobierz) w zakresie: Prace Podwodne i Hydrotechniczne. Numer Rejestracyjny Certyfikatu: QMS0269

Wypełniamy tym samym wymagania Ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 199, poz. 1936, z późn. zm.1) Jesteśmy aktywnym członkiem i jednym z założycieli Stowarzyszenia Prac Podwodnych i Hydrotechnicznych.

Z naszego doświadczenia i usług korzystają nie tylko firmy, ale również instytucje użyteczności publicznej takie jak: Wojsko, Policja, Prokuratura czy Straż Pożarna.

Gwarantujemy solidność, elastyczność oraz szybkość działania i alokacji. W sytuacjach trudnych opracowujemy niestandardowe i indywidualne rozwiązania stosując przy tym nowoczesne oraz sprawdzone techniki oraz technologie.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą pod kątem wykonawstwa lub podwykonawstwa prac związanych z realizacją Państwa kontraktów. W tym celu proponujemy spotkanie robocze wskazanych osób aby omówić interesujące zagadnienia od strony technicznej.

LaurExperta Gwarancja

NASI PARTNERZY

 
 

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ

1Na jakich obiektach i urządzeniach wykonujemy prace?


1. Prace wykonujemy na obiektach i urządzeniach takich jak:

 • Elektrownie wodne i ciepłownicze
 • Zapory wodne, zbiorniki, baseny
 • Mosty, nabrzeża, kanały, tory wodne
 • Rurociągi
 • Śluzy, jazy, upusty, przepławki
 • Instalacje budowle i konstrukcje hydrotechniczne
 • Platformy i wszelkie obiekty pływające
 • Kadłuby jednostek pływających
2Jaki jest zakres prac, które wykonujemy?


Obserwacje, konserwacje, inspekcje i przeglądy:

 • Przegląd podwodny jednostek pływających
 • Kontrola i inwentaryzacja dna, przy ustalaniu nowych kąpielisk i miejsc dla rekreacji i turystyki wodnej na wodach otwartych
 • Sprawdzanie grubości ściany nabrzeży pomiarem nieniszczącym SONO N 510
 • Mierzenie grubości kadłubów pomiarem nieniszczącym
 • Ustalanie gęstości i grubości porastania przez organizmy wodne zanurzonych części jednostek pływających, elementów konstrukcji i instalacji
 • Obserwacje, inspekcje i ekspertyzy obiektów hydrotechnicznych i pływających w częściach nad i podwodnych
 • Obserwacja i monitorowanie podmywania elementów dennych konstrukcji i obiektów hydrotechnicznych (mostów i innych konstrukcji)
 • Wizualna kontrola stanu konstrukcji i instalacji wodnych oraz stopnia ich korozji, wykrywanie wad i pęknięć, sprawdzanie posadowienia, wykrywanie uszkodzeń, nieszczelności i wycieków

Naprawy, remonty, budowa, usługi:

 • Naprawy i remonty budowli hydrotechnicznych oraz nabrzeży portowych
 • Umacnianie dna i brzegów zbiorników wodnych
 • Naprowadzanie i osiowanie pod wodą montowanych elementów konstrukcji i instalacji
 • Montaż i demontaż konstrukcji i instalacji pod wodą
 • Mechaniczna praca pod wodą narzędziami hydraulicznymi -­‐ wiertarka, młot udarowy
 • Cięcie piłą drewna, betonu i stali
 • Cięcie gazowo-­‐elektryczne konstrukcji stalowych
 • Wypełnianie szczelin dylatacyjnych gumą hydrofobową oraz specjalnymi betonami
 • Lokalizacja i określanie grubości nadkładu nad kablami i rurociągami przy pomocy lokalizatora RD8000 firmy RADIODETETECTION
 • Czyszczenie hydrodynamiczne oraz piaskowanie na i pod wodą oraz nabrzeży wysokociśnieniowym urządzeniem FALCH- 500 bar
 • Odmulanie zbiorników, basenów, kanałów i innych konstrukcji
 • Usuwanie organizmów wodnych porastających konstrukcje
 • Czyszczenie dna z elementów konstrukcji, rumowisk i innych
 • Czyszczenie i udrażnianie rurociągów

Dodatkowo oferujemy:

 • Lokalizacja i identyfikacja zatopionych lub zagubionych obiektów
 • Określanie stanu zatopionych lub zagubionych obiektów
 • Poszukiwanie i wydobywanie z dna zatopionych przedmiotów, sprzętu, konstrukcji oraz jednostek pływających
 • Zabezpieczanie imprez sportowych, zawodów, prac i akcji na wodzie


Pobierz zakres usług do wydruku

3Jakiego sprzętu używamy?

Pracujemy na profesjonalnych materiałach i sprzęcie renomowanych firm:

 • BROCO
 • HYDROTITE
 • RADIODETECTION
 • FALCH
 • STANLEY
 • Podwodny robot inspekcyjny ROV

Na życzenie zapewniamy pełną dokumentację fotograficzno-filmową w jakości Full HD, wraz ze stosowną ekspertyzą.

Prace wykonujemy według indywidualnie przeprowadzonej kalkulacji na podstawie zapytania ofertowego lub przetargu.

4Pogłębiarka i baza nurkowa w jednym

Pragniemy przedstawić Państwu innowacyjne połączenie pogłębiarki i pływającej bazy nurkowej w jednym, oraz zaprosić do współpracy

Orka Group Sp. z O.O. na rynku prac podwodnych i hydrotechnicznych istnieje od roku 1991

Od długiego czasu w trakcie wykonywania prac podwodnych stykaliśmy się z problemem odmulania dna. „Nurkowo” można to wykonać najszybciej dwoma metodami – eżektor powietrzny lub wodny (o użyciu modelu decyduje głębokość wydobycia urobku). Natomiast problemem był daleki transport urobku na miejsce odkładcze.

W roku 2016 Firma Nasza po rozmowach z Firmą Wichary Technologies zainwestowała w pompę Dragflow wraz z pierścieniem JET do rozpłukiwania wstępnego złoża. Jak ze wszystkim tak i z nowym urządzeniem mieliśmy „trochę” kłopotów. Wybudowaliśmy we własnym zakresie wyspę pływającą w kształcie studni, gdzie centralnie umieściliśmy pompę, natomiast cały „ogon” ciągnęliśmy za sobą.

Po zakończeniu ubiegłego sezonu, wyciągnęliśmy wnioski i postanowiliśmy wybudować pogłębiarkę i bazę w jednym- naszego pomysłu.

Zwróciliśmy się o pomoc do Firmy Pojazdy Specjalne i wspólnie z nimi przystąpiliśmy do realizacji pomysłu.

Biuro Konstrukcyjne PS Szczęśniak zamieniło nasze pomysły w projekt i tak przystąpiliśmy do jego realizacji co widać na zdjęciach powyżej.

Założenia były następujące:

 • małe gabaryty- duża operatywność
 • pozycjonowanie czterema wciągarkami
 • wysięg A-masztu w trudno dostępne miejsca przybrzeżne
 • mechaniczne podnoszenie i opuszczanie urządzenia refulującego
 • bezpieczne stanowisko serwisowe pompy
 • żurawik do opuszczania i podnoszenia nurka
 • sterowanie z pulpitu w kabinie operatora
 • łatwość transportu (możliwość demontażu modułów)
 • ograniczenie ludzi do obsługi
 • zapewnienie bezpieczeństwa pracy

Wszystko to zostało uwzględnione w projekcie i z powodzeniem zrealizowane.

Obecnie nasze urządzenie po przeprowadzonych testach pracuje i w pełni spełnia nasze oczekiwania.

Doceniając nasze starania przy realizacji projektu i wykonania pogłębiarki Gazeta Prawna nominowała NAS do 10 najlepszych FIRM W POLSCE realizującego proces innowacyjności i zostaliśmy Laureatami konkursu WIZJONERZY 2017

Teraz trochę na temat samej pompy Dragflow:

Na czym polega różnica między naszą pompą a tradycyjną widać na rysunku poniżej

Dodatkowo w szczegółach:

Pompa zatapialna do podwodnej eksploatacji pospółki/osadu dennego o możliwości tłoczenia do 180 m3 pulpy (mieszaniny pospółki z wodą) na godzinę, z głębokości do 7m poniżej lustra wody, przy odległości tłoczenia do 150m rurociągiem tłocznym DN150 i statycznej wysokości podnoszenia nie przekraczającej 21m, składająca się z następujących podzespołów:

 1. Zatapialna pompa elektryczna typu EL 35 SB;
 2. System urabiający JET – ciśnieniowe dysze wodne

System nasz zapewnia:

 • Pobieranie maksymalnej ilości materiału bez dużego udziału wody. Pompa zatapialna z JET (Pierścień z Dyszami Wodnymi Wysokiego Ciśnienia -wysokociśnieniowy system dysz wodnych do zastosowania na gruntach bardzo suchych i zwartych, w złożach z warstwami gliniastymi lub gdzie występuje duże zagęszczenie cząstek stałych, co uniemożliwia stałą pracę pompy) pracuje prostopadle do powierzchni zalegającej pobierając materiał całą powierzchnią zasysania.
 • Wspomaganie wydobycia z użyciem głowicy JET, która wzruszają materiał zalegający na dnie i nagarniają go w przestrzeń zasysania, dodatkowo zagęszcza pompowaną mieszaninę.

Wszystkie te czynniki wpływają na wzrost efektywności pracy pompy.

NOŻE TNĄCE

Podczas pogłębiania w miejscach występowania trzciny, chwastów, morskiej trawy lub innego materiału organicznego, który przed pompowaniem powinien zostać odcięty, Dragflow proponuje zastosowanie specjalnego noża tnącego.

Razem z agitatorem znacząco poprawia osiągi pompy w najtrudniejszych warunkach, gdzie wykonywana jest praca czerpalna.

Tam, gdzie nie można zastosować pola osadczego proponujemy użycie Geotex tuby.

Nawiązanie współpracy z Firmą EkoWyspa umożliwiła magazynowanie odpadów dennych w specjalnych półprzepuszczalnych workach (materiał geosyntetyczny) co pozwoliło na zminimalizowanie powierzchni magazynowej oraz ułatwiło wywóz już odsączonego materiału na miejsce utylizacji. (rozmiary worków do uzgodnienia)

Gwarantujemy solidność, elastyczność oraz szybkość działania i alokacji. W sytuacjach trudnych opracowujemy niestandardowe i indywidualne rozwiązania stosując przy tym nowoczesne oraz sprawdzone techniki oraz technologie.

W razie dodatkowych pytań służymy pomocą

ZOBACZ NAS W AKCJI

AKTUALNOŚCI

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#10) This endpoint requires the 'pages_read_engagement' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10
Please refer to our Error Message Reference.

Adres kontaktowy

ORKA GROUP Sp. z o. o.

ul. Widok 12, 43-300 Bielsko-Biała

NIP 5472095447


tel:+48.33 822 82 60

fax:+48.33 822 82 20

mob:+48.668 831 340

mail:biuro@orkasa.pl


konto: BZWBK 50 1090 2835 0000 0001 3036 1316

KRS 0000313937, REGON 240997042

Kapitał zakładowy 1.225.000 zł.

Skontaktuj się z nami

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez (Orka Group Sp. z O.O. Ul. Widok 12, 43-300 Bielsko-Biała), w celach handlowych, marketngowych. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych, obsługą księgową administratora danych. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem (biuro@orkasa.pl) .

 

Watch Dragon ball super