naprawa sprzętu do nurkowaniaNaprawy, remonty, budowa, usługi

Zajmujemy się szeroko pojętymi naprawami, remontami, a także czyszczeniem i budową w obrębie różnorodnych obiektów hydrotechnicznych i nabrzeży portowych. Oferujemy również możliwość umacniania dna i brzegów zbiorników wodnych oraz przeprowadzamy naprowadzanie i osiowanie pod wodą montowanych elementów konstrukcji i instalacji. Przeprowadzamy profesjonalny i bezpieczny montaż instalacji i konstrukcji pod wodą. Wszystkie te prace realizowane są z zachowaniem najwyższej jakości i z troską o szczegóły dla zapewnienia oczekiwanych standardów bezpieczeństwa i funkcjonalności.

Stosowanie narzędzi w pracach podwodnych

Nasza oferta obejmuje również stosowanie specjalistycznych narzędzi, których wykorzystanie pod wodą wiąże się z koniecznością zdobycia odpowiednich uprawnień i umiejętności. Stosujemy m.in. wiertarki oraz młoty pneumatyczne. Również inne narzędzia hydrauliczne są w stałym użyciu. Przeprowadzamy cięcie piłą drewna, betonu i stali oraz wykonujemy cięcie gazowo-elektryczne konstrukcji stalowych. Ponadto oferujemy wypełnienie szczelin dylatacyjnych gumą hydrofobową oraz specjalnymi mieszankami betonu. Możesz zlecić nam również zlokalizowanie i określenie grubości nadkładu nad kablami i rurociągami, co przeprowadzimy z wykorzystaniem lokalizatora RD8000 firmy RADIODETETECTION.

Prace czyszczące w zbiornikach wodnych

Ważnym elementem naszej pracy są również zadania związane z czystością zbiorników wodnych. Realizujemy czyszczenie hydrodynamiczne oraz piaskowanie nad i pod powierzchnią wody, a także nabrzeży wysokociśnieniowym urządzeniem FALCH-500 bar. Wykonujemy odmulanie zbiorników, basenów, kanałów i innych konstrukcji, a także usuwamy organizmy wodne, które je porastają. Czyścimy i udrażniamy rurociągi oraz dno z elementów konstrukcji, rumowisk i innych.

Prace przy użyciu agregatów wysokociśnieniowych (do 500 bar):

  • prace podwodne przy usuwaniu porostów, ponkli, omułków, “golenie brody” na statkach, mycie i usuwanie wykwitów na  konstrukcjach hydrotechnicznych 
  • mycie, czyszczenie i renowacja powierzchni -zabrudzonych, zaolejonych itd
  • czyszczenie pojemników, form, filtrów
  • czyszczenie szalunków
  • czyszczenie wymienników ciepła
  • czyszczenie posadzek przemysłowych
  • czyszczenie rusztowań
  • czyszczenie powierzchni stalowych
  • czyszczenie zbiorników
  • usuwanie powłok gumowych