koparkaObserwacje, konserwacje, inspekcje i przeglądy

W tej dziedzinie oferujemy szeroki zakres usług, do których zaliczamy wykonywanie przeglądów podwodnych jednostek pływających i mierzenie grubości kadłubów pomiarem nieniszczącym. Przeprowadzamy również obserwacje, inspekcje i ekspertyzy obiektów hydrotechnicznych oraz pływających w częściach nad i podwodnych.

Sprawdzamy także grubość ścian nabrzeży z wykorzystaniem pomiaru nieinwazyjnego SONO N 510. Ustalamy gęstość i grubość porastania przez organizmy wodne zanurzonych części jednostek pływających, a także elementów konstrukcji i instalacji. Obserwujemy i monitorujemy podmywanie elementów dennych konstrukcji i obiektów hydrotechnicznych – mostów oraz innych konstrukcji. Ponadto przeprowadzamy wizualną kontrolę stanu konstrukcji i instalacji wodnych, a także stopnia ich korozji. Zajmujemy się wykrywaniem wad i pęknięć, sprawdzanie posadowienia oraz znajdowaniem nieszczelności i wycieków.

Kontrola i inwentaryzacja dna

Przeprowadzamy szczegółową kontrolę i inwentaryzację dna zbiorników wodnych przy ustalaniu nowych kąpielisk, a także miejsc przeznaczonych do rekreacji i turystyki wodnej na zbiornikach otwartych. Prace te mają ogromne znaczenie dla poziomu bezpieczeństwa osób, które w przyszłości będą z tych akwenów wodnych korzystać, a także je zabezpieczać. Nasze działania pozwalają m.in. na wyeliminowanie wielu potencjalnych zagrożeń i niebezpiecznych przedmiotów, które mogą znajdować się pod wodą.