mężczyźni na pogłębiarcePogłębiarka i baza nurkowa w jednym

Jest to innowacyjny sprzęt stanowiący unikalne połączenie pogłębiarki i pływającej bazy nurkowej. Jako że Orka Group istnieje na rynku usług podwodnych i hydrotechnicznych od 1991 roku, mogliśmy w przebiegu naszej pracy dostrzegać pewne problemy, które wymagały technicznego rozwiązania. Jednym z nich było odmulanie dnia. Z wykorzystaniem technik nurkowych można zająć się tym na dwa sposoby – eżektorem powietrznym lub wodnym. O tym, który zostanie zastosowany, decyduje głębokość wydobycia urobku.

Szukając rozwiązania tych trudnościach, w roku 2016 podjęliśmy współpracę z firmą Wichary Technologies, która zainwestowała w pompę Dragflow z pierścieniem JET, służącym do rozpłukiwania wstępnego złoża. Nowe urządzenie również powodowało pewne trudności. Wybudowaliśmy wówczas we własnym zakresie wyspę pływającą w kształcie studni, na której centralnie znalazła się pompa, natomiast cały „ogon” ciągnęliśmy za sobą.

Urządzenie naszego pomysłu

Sezon z opisanym powyżej urządzeniem skutkował pojawieniem się konkretnych wniosków i decyzją o budowie specjalnej pogłębiarki, połączonej z bazą nurkową według naszego pomysłu. Pomoc w zakresie jej stworzenia uzyskaliśmy w firmie Pojazdy Specjalne.

Na podstawie naszych pomysłów Biuro Konstrukcyjne PS Szczęśniak opracowało projekt i przystąpiliśmy do jego realizacji. Początkowo mieliśmy określone wymagania i założenia wobec tej realizacji:

 • małe gabaryty,
 • duża operatywność,
 • pozycjonowanie czterema wciągarkami,
 • wysięg A-masztu w trudno dostępne miejsca przybrzeżne,
 • mechaniczne podnoszenie i opuszczanie urządzenia refulującego,
 • bezpieczne stanowisko serwisowe pompy,
 • żurawik do opuszczania i podnoszenia nurka,
 • sterowanie z pulpitu w kabinie operatora,
 • łatwość transportu (możliwość demontażu modułów),
 • ograniczenie ludzi do obsługi,
 • zapewnienie bezpieczeństwa pracy.

Każdy z tych elementów został w pełni uwzględniony w projekcie, dzięki czemu udało się stworzyć sprzęt, który po testach doskonale pracuje i w całkowicie spełnia wszystkie oczekiwania.

Doceniając nasze starania przy wykonaniu pogłębiarki, Gazeta Prawna nominowała NAS do 10 najlepszych FIRM W POLSCE realizujących proces innowacyjności. Zostaliśmy również Laureatami konkursu WIZJONERZY 2017.

Pompa Dragflow

Pompa Dragflow znacząco różni się od tych tradycyjnych, co dokładnie widoczne jest na schematach obrazujących jej pracę, w porównaniu ze standardowym rozwiązaniem.
Jeśli od strony technicznej chcemy lepiej przyjrzeć się działaniu tego urządzenia, to warto wiedzieć, że jest to pompa zatapialna do podwodnej eksploatacji pospółki/osadu dennego o możliwości tłoczenia do 180 m3 pulpy (mieszaniny pospółki z wodą) na godzinę, z głębokości do 7m poniżej lustra wody, przy odległości tłoczenia do 150m rurociągiem tłocznym DN150 i statycznej wysokości podnoszenia nieprzekraczającej 21m, składająca się z następujących podzespołów:

 • Zatapialnej pompy elektrycznej typu EL 35 SB;
 • Systemu urabiającego JET, czyli ciśnieniowych dyszy wodnych.

Stworzony i wykorzystywany przez nas system zapewnia:

 • pobieranie maksymalnej ilości materiału bez dużego udziału wody. Pompa zatapialna z JET posiada pierścień z dyszami wodnymi wysokiego ciśnienia do zastosowania na gruntach bardzo suchych i zwartych, w złożach z warstwami gliniastymi lub tam, gdzie występuje duże zagęszczenie cząstek stałych, co uniemożliwia stałą pracę pompy. Urządzenie to pracuje prostopadle do powierzchni zalegającej, pobierając materiał całym obszarem zasysania.
 • wspomaganie wydobycia z użyciem głowicy JET, która wzrusza materiał zalegający na dnie i nagarnia go w przestrzeń zasysania, dodatkowo zagęszcza pompowaną mieszaninę.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom praca pompy jest zdecydowanie bardziej efektywna. Dodatkowo w miejscach, gdzie występują trzciny, chwasty, morska trawa lub inny materiał organiczny, który przed rozpoczęciem przepompowywania powinien zostać odcięty Dragflow, daje możliwość wykorzystania specjalnego noża tnącego, który łącznie z agitatorem znacząco poprawia osiągi pompy w miejscach, gdzie panują zdecydowanie najtrudniejsze warunki przy pracach czerpalnych.

Tam, gdzie nie można wykorzystać pola osadczego, proponujemy użycie Geotex tuby. Nawiązanie współpracy z firmą EkoWyspa umożliwiło przechowywanie odpadów dennych w specjalnych półprzepuszczalnych workach, co pozwoliło na zminimalizowanie powierzchni magazynowej oraz ułatwiło wywóz już odsączonego materiału na miejsce utylizacji.

 

pogłębiarka 004
pogłębiarka 04
pogłębiarka 05
pogłębiarka 06
pogłębiarka 07
pogłębiarka 08
pogłębiarka 09
pogłębiarka 11
pogłębiarka 10
pogłębiarka 12
pogłębiarka 01
pogłębiarka 002
pogłębiarka 01
pogłębiarka 003
pogłębiarka 02
pogłębiarka 03